Coaching
ülések

Önismeret, problémamegoldás, célkitűzések - magánszemélyeknek, vállalkozóknak, cégvezetőknekA LIFE COACHING folyamat során az adott problémás élethelyzet feltárását követően a beszélgetések során a megoldások, és a célok felé irányítjuk a fókuszt. Már önmagában ennek is elképesztő átalakító ereje van, de ha vannak mélyebb, tudattalan, korlátozó, akadályozó minták, akkor azokat is feltérképezzük, és feloldjuk. Egy jó coach számos eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy ennek megfelelően helyénvaló kérdéseket tegyen fel, egy rátermett coach pedig ezen túl ösztönösen ráérez azokra a szavakra, kifejezésekre, helyzetekre is, amik alapján kézzelfoghatóvá válnak az elakadások okai, az esetleges tudatalatti érzelmi minták, és ezek mentén hozza ki az ügyfélből a megfelelő válaszokat.
Egy problémás élethelyzetben a legfőbb probléma pont az, hogy a problémára fókuszált állapotban vagyunk, és ilyenkor kifejezetten nehezen vesszük észre, nehezen jutnak eszünkbe a megoldási lehetőségek.
Mélyíti a helyzetet, ha valamilyen tudatalatti (pl. szülői) "parancsnak" engedelmeskedünk. Ilyenkor egyedül jellemzően rálátásunk sem nyílik a probléma forrására. Olyan ez, mintha lenne rajtunk egy szemüveg, amin keresztül szemléljük a világot, ami megszűri, átszinezi a valós színeket, de mi már rég elfelejtettük, hogy szemüvegen át nézzük a világot. A megszűrt, átszínezett világ lesz nekünk a természetes. Eme felismerés hiánya sok problémát, félreértést, és nehéz élethelyzetet szülhet.
A problémák, amelyek akár évekig is kezeletlenül mérgezik az életünket, számtalan módon jelentkezhetnek. Problémák adódhatnak egyszerűen kommunikációs félreértésekből. Adódhatnak abból, hogy a konfrontálódott személyek nem nyitottak mások szempontjai iránt. Adódhatnak a problémák, és a nehéz élethelyzetek tudattalan, még gyerekkorban szerzett, de felnőttként is megnyilvánuló érzelmi mintákból. Adódhatnak nehézségek egészen egyszerűen abból, hogy egyedül nem vagyunk képesek magunkat kellően ösztönözni egy-egy cél elérése érdekében.A BUSINESS COACHING folyamat során elsősorban üzleti, vállalkozói, vezetői, illetve karrier jellegű célkitűzések megvalósításán dolgozunk. Ezért a Business Coaching elsődleges célközönsége a vállalkozók, cégvezetők, vezető beosztású személyek, de ide tartozhatnak a munkahelyváltás, a pályamódosítás témakörei is, valamint a kezdő vagy krízisben lévő vállalkozók támogatása.
Coachingtól független területen magam is 20 éve, többnyire vállalkozóként tevékenykedem, ügyfeleim körében különféle cégek, vállalatok, szervezetek megtalálhatóak, így akár a magam, akár az ügyfeleim ügymeneteit, nehézségeit látva, elemezve gyakorlati rálátásom is van a kis-, és középvállalkozások működésére. Jómagam vállalkozóként voltam már fent is, lent is, középen is. A nehéz helyzetekben a túlélésemet nem a felelősök keresése, és nem a környezetem hibáztatása adta meg, hanem a kitartásom, az optimizmusom, és a problémában való lubickolás helyett a megoldásokra, a változtatásokra való összpontosításom biztosította. A Business Coaching során számtalan eszköz áll rendelkezésre a problémák feltárására és megoldására, de a "technikai" eszközökön túl sokszor előfordul, hogy a háttérben ezekben az esetekben is lelki, tudatalatti folyamatok húzódnak meg akadályozó tényezőként, amelyekre a coaching folyamat során szükség esetén szintén kitérünk.

Felsorolásszerűen, de nem teljes körűen a következő problémák, célkitűzések kezelhetőek a Business Coaching folyamat során:
- Burn out szindróma megelőzése
- Kollégák motiválása
- Döntéshozatali mechanizmusok erősítése
- Önbizalom növelés, önismeret fejlesztés
- Prezentációs készségek fejlesztése
- Generációs különbségek kezelése
- Érdekérvényesítés javítása
- Asszertív kommunikáció
- Stressz kezelés
- Szervezettség, időgazdálkodás
- Motiváció
- Szinergia
- Innováció
- Konfliktuskezelés
- Munka-magánélet egyensúlya

Annak a cégtulajdonosnak, vezetőnek, aki egy business coaching folyamatban részt kíván venni, fel kell készülnie arra, hogy az esetleges problémák forrását, és megoldását nem az alkalmazottakban, nem a kollégákban, nem a körülményekben kell keresnie, hanem elsősorban saját magában. Ha ez teljesül, akkor van a Coachnak lehetősége az esetleges problémákra, akadályozó tényezőkre rávilágítani, majd a célok eléréséhez megfelelő ösztönzőerővel hatni ügyfelére.A SELF COACHING során önmagunkra nézünk rá. Ugynais a legtöbben azt gondoljuk, hogy ismerjük magunkat.
Általában szűk keretek között határozzuk meg az identitásunkat: én vagyok az a barna, szőke, vörös, ősz hajú, kék, zöld, vagy barna szemű férfi, vagy nő, aki szereti a spagettit, és szeret táncolni, olvasni, és szereti az ilyen-olyan zenét. Aki jogász, vagy aki informatikus. Aki anya, aki apa, vagy aki testvér, talán nagyszülő. Attól függően, hogy a környezetünk épp milyen szerepet kíván tőlünk.
Többnyire van elképzelésünk a személyiségünkről is. Érzelmes vagyok, talán hirtelen haragú, vagy konfliktuskerülő. Magabiztos vagyok, esetleg félénk. Introvertált vagyok, vagy olyan, aki szereti megmutatni magát a világnak. Ilyen-olyan-amolyan vagyok. Sorolhatnánk a jellemzőket, amik alapvetően határozzák meg a személyiségünket, a pszichénket, és a viselkedésünk alapján mások rólunk alkotott véleményét.
Azonban a testünk, a pillanatnyi identitásunk és az egyértelmű személyiségjellemzőinken, azaz a könnyen megismerhető tulajdonságainkon túl a valódi lényünk ennél sokkal összetettebb, és sokkal több tudattalan folyamat határozza meg a gondolkodásunkat, a szemléletünket, a választásainkat, a reakcióinkat, és ezen keresztül végeredményben az életünket.
Az emberi létezést nézőpontom szerint (minimum) három összetevőre lehet bontani: testi, pszichés, és lelki tényezőkre. Ezek mintegy egymásbafonódva, koherens módon alkotják azt a létezőt, akit "énként" definiálunk. Sokunk csak a testi- és az alapvető személyiségjellemzőikkel azonosítjuk magunkat. Ez sok esetben szűk látásmódot eredményez.
Miért "baj" ez? Mert ez korlátozott, lényegében tudattalan "programok" szerinti életet eredményez. Bizony, sokszor láttam még azoknál is, akik azt gondolták magukról, hogy kifejezetten tudatos életet élnek, hogy hozott, tanult, vagy fixálódott lelki-pszichés programok szerint zajlik az életük.
A Self Coaching során a kliensnek lehetősége nyílik arra, hogy rálásson azokra a tudatos és tudattalan, személyiségéből fakadó viselkedésmintáira, reakcióira, döntéseire, amelyek valójában alakítják az életét. Lehetősége nyílik ezeket felismerni, ezeken változtatni, és ezáltal lehetősége nyílik akár az életének olyan eseményein is változtatni, amik addig tőle független eseményeknek tűntek.
A Self Coaching során a kliensnek lehetősége nyílik rálátni arra a nagyon izgalmas folyamatra is, amely során ő maga tudattalanul szemléli és formálja az általa megismert valóságot, és azt, hogy ez miképpen hat vissza a személyiségére. Lényegében rálátást kaphat arra, hogy a személyisége és az általa érzékelt valóság milyen kölcsönhatásban van, és hogy a személyisége és az élete miképpen alakítják egymást oda-vissza.
A felismeréssel lehetőség nyílik ezt a folyamatot - és ezáltal az életet - már nem tudattalanul, hanem tudatosan látni, értékelni, alakítani, és élni.
Ki vagyok én, és miért vagyok pont olyan, amilyen?
Ez az alapkérdés, amely mindenkit elindíthat azon az úton, amely az életének alakulására választ adhat, és ez az a kérdés, amely elvezethet a teljes élet megéléséhez, vagy talán még annál is tovább.
A coaching javasolt alkalmainak száma legalább 5 alkalom, de nem kizárt, hogy akár már egy-két alkalommal is komoly eredményeket tudunk elérni.