Pázmányi Gábor


psychocoach


Ajánlások
"Ösztönösen érzi az embereket, nagyon hamar látja a mélyben gyökerező problémát. A kérdései elől nem lehet elfutni, igazi mélylélektani merülés."

dr. Madarász Mónika - Televíziós szerkesztő, PR manager


"Gábor egy csodálatos ember, szívbéli jó tanítóm. Egy-egy elejtett szófoszlányhoz olyan kommentárokat fűz, ami teljesen más perspektívából láttatja velem ugyanazt."

Egedi Gergő - born.hu. - ügyvezető, tulajdonos


"Racionálisnak tűnő karaktere és kérdései mögül a szó valódi értelmében vett lelki töltetet, támogatást és változást előidéző segítséget nyújt."

Csaba Attila – Etherikos Iskola


"Nagyon hálás vagyok a beszélgetésünkért, mert sikerült meglépnem dolgokat az inspirálásodra. Akkora változás történt az életemben, hogy még emésztem az élményt, és a hatását."

N. Bálint - egyéni vállalkozó

"Személyisége megteremti a felismerésekhez, és az előrehaladáshoz szükséges közeget."

Steigervald Krisztián - generációkutató

"Temperamentumos, dinamikus személyiség, aki rendkívül nyitott, a szó jó értelmében véve kíváncsi és ezzel együtt roppant szenzibilis. Ezekkel a remek adottságokkal hamar ráérez beszélgetőpartnere valódi problémáira, és felteszi azt a kérdést, ami úgy szeli át a megoldhatatlannak tűnő élethelyzet kusza szálait, mint a kard a gordiuszi csomót."

dr. Novadovszky Nóra - ügyvéd, mediátor

"Jó volt megerősítést kapnom a gondolataimra. Amíg nem próbáltam nem gondoltam, hogy hasznos lehet."

Mucsi Krisztián - IT üzemeltetési vezető

"Amellett, hogy Gábor kiválóan ismeri a munkája mint szakma csínját-bínját, olyan tudásnak van a birtokában, amelyre sem iskolákban, sem tankönyvekből, sem pedig a minket körülvevő és tőlünk kattintásnyira lévő végtelen (és gyakran instant ismereteket nyújtó) tudástér segítségével szert tenni nem lehet. Az emberi problémák és kérdések felé veleszületett empátiával és mély megértéssel fordul, a mögötte álló gazdag élettapasztalat viszont egyúttal képessé teszi arra, hogy kliensei életközeli válaszokra juthassanak inspiráló figyelme révén. Memóriája egészen lenyűgöző."

dr. Török-Tóth Soma, jogász

Amikor az életemet meghatározó, igen kellemetlen események sorozata már tagadhatatlanul túlmutatott a véletleneken, akkor kénytelen voltam magamnak kérdéseket feltenni, és elindulni egy majd 10-15 éves önismereti úton, mely során igen komoly mélységekig hatolva feltártam és átalakítottam a pszichés tartalmaim és az életem eseményeinek összefüggéseit. Ezalatt rájöttem, hogy mind a saját, mind mások ügyeiben kifejezett adottságom van a "dolgok" szélesebb nézőpontból való megközelítésére, és a részletekből az egészre való rálátásra, valamint egyes tudattalan folyamatok, és megnyilvánulásaik felismerésére. Meglátásaim, benyomásaim sokszor több éves távlatban igazolódtak be, így ezt idővel realáizálva - hogy az adottságaimat mások javára is kamatoztathassam - részt vettem előbb egy coaching, majd egy alapvető pszichológiai tanfolyamon, jelenleg pedig az ösztönös pszichológiai érzékemet az Integrál Akadémia - Integrál Pszichológia végzős hallgatójaként bővítem további elméleti és gyakorlati tudással.
A saját válaszaim keresése során sokszor igen komoly nehézségeket is sikerült leküzdenem azzal, hogy az okok felismerését követően a szélesebb perspektívára, a magasabb nézőpontokra, és a problémában lubickolás helyett a megoldásokra, a változtatásokra helyeztem a fókuszt. Ezen szemléletemmel igyekszem az ügyfeleim problémáit is megközelíteni, és igyekszem az ügyfeleimnek is ezt a szemléletet átadni. Célom az emberben lévő potenciálok lehető legmagasabb szintű kiteljesítése.Kapcsolat
Helyszín
Tanácsadás?
Coaching?
Terápia?
Önismeret, személyiségfejlesztés és tanácsadás

Már az utóbbi évtizedekben is, az utóbbi években pedig kifejezetten: előtérbe került, és hétköznapilag is közismert lett az önismeret fogalma.
Véleményem szerint bárki, aki az önismeret útjára lép, az nemcsak önmagát, hanem az egész világot szolgálja.
Szinte mindenki találkozott már a kifejezéssel: önismeret, személyiségfejlesztés.

De mit is jelent ez valójában?
Az önismeret, a személyiségfejlesztés lényegében az a folyamat, amely során az egyén egyre jobban rálát önmagára, viselkesének, reakcióinak, érzelmeinek, gondolatainak mozgatórugóira, és ezen keresztül az élete alakulásának valódi okaira. A fejlődés lehetősége abban van, hogy ebben a folyamatban lehetőség nyílik ezeken és így önmagunkon keresztül végső soron az életünkön változtatni.
Az önismeret folyamata elég jól leírható fázisokból áll, amely tartalmazhat buktatókat, elakadásokat is, és egy szinten túl egész egyszerűen nem kivitelezhető valamilyen lelki segítő, tanácsadó (coach, mentálhigiénés szakember, pszichológus) nélkül hatékonyan csupán "önsegítő" könyvek olvasgatásával. Egész egyszerűen azért, mert egy szinten túl az egyén egyedül nem képes objektíven rálátni saját magára.
Bár az ilyen jellegű segítői munkák jellemzője, hogy a folyamatok során különféle eszközökkel segítik az ügyfélből kibontakozni a felismeréseket, a rálátásokat és a megoldásokat, mégis, a ma tapasztalható személyiségfejlődési igények oly mértékben felgyorsultak, hogy egészséges emberek esetében kifejezetten hasznos lehet, ha időnként direktebb segítséget, tanácsokat is kaphatnak.
Természetesen nem a "megmondás" a cél, hanem az elakadások feloldása, és normál személyiségfejlődés során sok esetben kifejezetten segíthet, ha az ügyfél külső segítséggel is ráláthat a saját folyamataira, valamint olyan eszközökre, módszerekre, technikákra tehet szert, amelyekkel a felmerült enyhébb pszichés problémáit kezelni tudja (pl. enyhébb stressz, automatikus negatív gondolatok, beidegződött viselkedésminták, stb.)
Egy jó segítő tudja, látja, érzi, hogy az ülések során egy lelki folyamat mikor megy a "maga útján", és mikor van helye a burkolt iránymutatásnak, vagy tanácsnak.

Mi a coaching?

Nagyon leegyszerűsítve: megoldásközpontú beszélgetés, vagy beszélgetések sorozata. Az ülések során a coach megfelelő kérdésekkel, eszközökkel, technikákkal, ráérzéssel segíti az ügyfelet az elérendő céljai megvalósításában, vagy segít kibontani a célok elérése során felmerülő akadályok okait.

Miért jó, és mire jó?

A coach bizonyos értelemben egy szellemi tréner, aki sajátos eszközökkel a célok elérésében segít. Elakadás, probléma esetén segít kibontani, feloldani az akadályozó tényezőket.
A célok elérése során pedig segít az átlagosból jót, a jóból pedig nagyszerűt létrehozni. Mindezt kérdésfelvetésekkel. Addig kérdez, amíg az ügyfélben rejlő megoldásokat elő nem hozza. Mert lényegében nincsen olyan problémád, amelyre ne lenne meg a megoldásod is.

Problémák?

Minden problémára nagyjából végtelen számú megoldás létezik. De az is lehet, hogy egy kicsivel több. Az üléseken többek között a feladatom az, hogy az ügyfelet a problémára fókuszált állapotából kilendítsem, a figyelmét a megoldás felé fordítsam, esetenként szemléletváltást idézzek elő, és láttassam vele, illetve kihozzam belőle az optimális megoldási lehetőségeket.

Célok!

Szinte mindannyiunknak vannak álmai, vágyai, melyek megvalósításában sokszor csak az álmodozás szintjéig jutunk el. Sokunknak időnként nehézséget okoz önmagunk ösztönözése, vagy az hogy objektíven lássuk önmagunkat és ezzel együtt egy vagy több szituációt egy folyamatban. A folyamatok során az is a feladatom, hogy ezeknek az álmoknak, céloknak a megvalósításában inspiráljam az ügyfeleimet, és segítsek nekik kihozni magukból a legtöbbet.

Bár sok helyen tanácsadásnak titulálják, a coaching sokban különbözik a szimpla tanácsadói tevékenységtől. Valójában többféle definíció is létezik. Például a Wikipedia megfogalmazásában: "Egy személyes, segítő, fejlesztő tevékenység. A személyes képességeket, meglévő erősségeket azonosítja és fejleszti, segítve ezzel a továbblendülést, az elakadások, problémák megoldását. Célja az egészséges, de bizonyos nehézségekkel küzdő vagy akár csak önmagukat egyes területeken fejleszteni kívánó embereknek, szervezeteknek való segítségnyújtás. A coach a coaching során nem ad tanácsot. Kérdéseivel, alkalmazott technikáival segíti hozzá az ügyfelét (a coachee-t) a megfelelő megoldás megtalálásához. A jelen megoldandó feladataira és a jövőben megvalósuló megoldásokra koncentrál."

Terápia?

Pszichoterápiát törvény szerint, hivatalosan csak klinikai szakpszichológus, vagy pszichiáter végezhet.
Miért van ez így? Kinek van szüksége pszichoterápiára?

Pszichoterápiára azon esetekben van szükség, ha a megértés, valamint a megértésből fakadó rálátás, és feldolgozás kevésnek bizonyul, valamint ha a mentális problémák oly mértékűek, hogy azok az egyénre, illetve környezetére, az emberi kapcsolataira, vagy a munkavégézésére nézve kifejezetten károsak.
Ezek a pszichopatológiai esetek: a pszichotikus, a személyiségzavaros, valamint a komolyabb neurotikus esetek, amik jellemzően koragyerekkorban, párévesen alakulnak ki, amikor a psziché egy része (pl. egy trauma hatására) egy koragyerekkori állapotban megakad.
A pontos diganózis felállítása az ún. DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), magyarul: mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve alapján lehetséges, de fontos tudni, hogy diganózist kizárólag pszichiáter adhat.
Ilyen esetben olyan mélyreható személyiségváltozásra van szükség, ami nem idézhető elő hétköznapi személyiségfejlesztő üléssorozatokkal, és ami időben is jóval hosszabb folyamatot, jellemzően éveket igényel.
A "konyhapszichológia" hatására ma már igen sokan foglalkoznak saját magukkal, illetve sokakban megfogalmazódik az igény saját viselkedésük, ezáltal az életük alakulásának megértésére, ami örvendetes, de hátrányként jelentkezik, hogy ma közszájon forognak olyan pszichológiai kifejezések, amelyeket sokan valódi szaktudás nélkül aggatnak másokra (pl. pszichopata, skizofrén, nárcisztikus, depressziós, stb), valamint az, hogy sokan igazán mélyreható tapasztalatok nélkül adnak egymásnak különféle lelki tanácsokat.
Ezért a csoportcoaching üléssorozatokon - témától függően - illetve az előadások során azon vagyok, hogy hétköznapi nyelvezettel, érthetően kifejtsem a pszichopatológia, a humanisztikus pszichológia, valamint a mélylélektani területek közötti különbségeket, és összefüggéseket.